Nhân sự

Thieu Chau Thanh
 

Thiều Châu Thanh

Chức vụ (Chức danh): Giám đốc

Email: tcthanh@sptwnt.edu.vn

Điện thoại cố định: 02583. 835.081

Di động: 0905.308.268

 
sptwnt

Nguyễn Hồng Tín

Chức vụ (Chức danh): Phó giám đốc

Email: nhtin@sptwnt.edu.vn

 
tta
 

Đoàn Thị Thu Hiền

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: dthien@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Tăng Long Phước

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: tlphuoc@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: nhha@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Hoàng Minh Hải

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: hmhai@sptwnt.edu.vn

 
 
knt
 

Đỗ Viết Cường

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: dvcuong@sptwnt.edu.vn