Nhân sự

pdt
 

Đinh Hiền Minh

Chức vụ: Quản lý Trung tâm

Email: minhcdtw@gmail.com

Điện thoại cố định: 02583.830.992

Di động :0986. 337.666

 
pdt
 

Thiều Châu Thanh

Chức vụ: Phụ trách các lớp bồi dưỡng

Email: tcthanhpro@gmail.com

Điện thoại cố định: 02583. 835.081

Di động: 0905.308.268